FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Propagácia projektu

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Názov projektu:  „Monika“

 

Predmetom projektu bolo poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Mestskému klubu lyžiarov Kremnica, Skalka 536, 967 01  Kremnica  pre talentovanú bežkyňu Moniku Bielikovú.

Oprávnené výdavky k projektu: obstaranie športového vybavenia a oblečenia (chrániče, slnečné okuliare, šatka, lyže classic + viazanie classic, lyže skating, palice bežecké).

Cena obstarávania: 900 € + 10 % spolufinancovanie klubu.

TOP